İmar Planı Değişikliği İlanı Şubat 2020

 • haber-fotografi-isparta

                                                                          İ L A N

Belediye meclisimizin 07.02.2020 tarihli toplantıları ile görüşülerek 3194 Sayılı İmar Kanunu 8. Maddesi (b) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 33. Maddesi uyarınca 14 maddeden ibaret imar planında değişiklik yapılan konular aşağıya çıkartılmıştır.

 1. Toplu Konut İdaresinin, İlimiz Çünür Mahallesi 111 ada, 350 nolu parselde yapmayı planladığı sosyal konut alanı içerisinde buraya gelecek nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak okul, ticari alan dini tesis vb. Alanların da kendi içerisinde çözülerek hazırlanan parselde yapılaşma koşulları E=1,40 ve Yençok=8 kat olarak düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 07.02.2020 gün ve 43 sayılı kararı Değişiklik no: 2020-015 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-      ile;
 2. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin kendilerine tahsis edilen imar planında sağlık tesisi olarak görülen Keçeci Mahallesi 177 ada 7 parsel (eski devlet hastanesi) ile Hızırbey mahallesi 2156 ada 147 parselin 19524,40 m2 si ile 277 parselin 1742,92 m2 si (eski doğum evi) nin ve 1293 ada 714 parselde bulunan İmar Planında El Sanatları Tesisleri olarak ayrılmış alanın, Üniversite Alanı ISUBÜ  olarak belirlenmesi ve E=1,50 ve Yençok=Serbest yapılaşma koşullarının verilmesi Belediye Meclisimizin 07.02.2020 gün ve 44 sayılı kararı Değişiklik no: 2020-016 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-      ile;
 3. Akdeniz Elektrik Dağıtım Isparta İl Müdürlüğünün, Emre Mahallesi 123 cadde 3856/1 sokak kesişiminde bulunan trafo yerinin cadde kotuna göre değiştirilmesi Belediye Meclisimizin 07.02.2020 gün ve 46 sayılı kararı Değişiklik no: 2020-017 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-      ile;
 4. Karaağaç Mahallesi 2218 ada, 244, 245 parseller ile 2218 ada 242 parsellerine inşaat yapılamadığından 3943 ve 3939 sokak ile 3942 sokağın 3943 sokak ve 3944 sokak arasının revizyon öncesi şekli ile plana işlenmesi Belediye Meclisimizin 07.02.2020 gün ve 47 sayılı kararı Değişiklik no: 2020-018 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-      ile;
 5. Keçeci Mahallesi 2339 ada, 4, 5 ve 7 parselleri E=0,90 5 kat yapılaşma şartlarında olup kat aynı kalarak emsalin E=1,10 çıkartılması artan yoğunluğa karşılık Dere Mahallesi 5728 ada, 5 parselin Sosyal Donatı alanına alınması ayrıca, Çünür Otogar Alanı 3051 ada 3 parselden 1833,4 m2 hissenin belediyemize bedelsiz olarak devredilmesi koşuluyla düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 07.02.2020 gün ve 48 sayılı kararı Değişiklik no: 2020-019 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-      ile;
 6. Sanayi Mahallesi tapunun İstiklal-2 774 ada, 1 parselin mevcut imar planı yollarına göre adanın doğusundaki küçük park alanı da dahil olacak şekilde Ticari alana alınması park alanına karşılık sanayi mahallesinden 153 Cadde ile 3232 sokak kesişiminde bulunan ve mevcutta ağaçlandırılmış alanın sanayi alanından çıkartılarak park  alanı olarak düzenlenmesi ve çekme mesafesi içerisinde mevcut ağaçların korunması ile ada bütününe Ticaret E=1,60 ve 7 kat yapılaşma koşullarının verilmesi artan yoğunluğa karşılık Çünür Mahallesi Otogar Alanı 3051 ada 1 parselden 1267,78m2 ile Sanayi Mahallesi tapunun Ali köyü 5704 ada 5 parselin belediyemize bedelsiz devrinin yapılması koşuluyla düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 07.02.2020 gün ve 51 sayılı kararı Değişiklik no: 2020-020 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-      ile;
 7. Zafer Mahallesi 5014 ada, 8 parselin Sosyal Tesis Yurt alanından çıkartılarak Eğitim Alanı olarak düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 07.02.2020 gün ve 52 sayılı kararı Değişiklik no: 2020-021 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-      ile;
 8. Çünür Mahallesi 8367 ada 1 parselin yapılaşma koşullarının E=1,10 olarak düzenlenmesi, buna karşılık olarak park alanında kalan 3162 ada 1 parselin 2/3 hissesi ile yolda kalan 186 ada 1 parselin belediyeye bedelsiz olarak devredilmesi koşuluyla düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 07.02.2020 gün ve 53 sayılı kararı Değişiklik no: 2020-022 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-      ile;
 9. Halife Sultan Mahallesi tapunun gülcü 2246 ada, 8 parselde E=1,50 ve 5 kat yapılaşma koşullarının E=2,00 ve 7 Kata çıkartılması, artan yoğunluğa karşılık Sidre Mahallesi tapunun gülcü 3952 ada 7 parselin Sosyal Donatı alanında alınması, ayrıca kısmen yolda kalan evin bulunduğu Zafer Mahallesi tapunun Deregümü 5088 ada 9 parsel yürüme mesafesi şartlarını sağlamadığı ancak bu evin yolda büyük bir kısmının yolda kaldığı ve trafiği olumsuz olarak etkilediğinden kamu yararı gözetilerek donatı olarak alınması ile Davraz Mahallesi tapunun yazı söğüt 5744 ada 10, 11 nolu parsellerin belediyemize bedelsiz devrinin yapılması koşuluyla düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 07.02.2020 gün ve 54 sayılı kararı Değişiklik no: 2020-023 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-      ile;
 10. Modernevler Mahallesi tapunun İstiklal-1 1220 ada 7 nolu parselin bulunduğu alanın 3159 sokak cephesinde ve mevcut ada omurgasının devamından oluşan kısmının Konut Alanı olarak düzenlenmesi, buna karşılık Sanayi Mahallesi 153 Cadde ile 3233 Sokak kesişiminde bulunan ve mevcutta park ve meydan olarak kullanılan alanın, Park Alanı olarak düzenlenmesi ve parselinde kalan park alanının belediyemize bedelsiz devrinin yapılması koşuluyla düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 07.02.2020 gün ve 55 sayılı kararı Değişiklik no: 2020-024 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-      ile;
 11. Ali köyü 8233 ada ve 8232 ada arasından geçen yolun kanala kadar uzatılarak park alanının bütünlenmesi Belediye Meclisimizin 07.02.2020 gün ve 57 sayılı kararı Değişiklik no: 2020-025 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-      ile;
 12. Yedişehitler Mahallesi tapunun yayla mahallesi 1759 ada, 65 nolu parsel civarında imar uygulaması yapılacak şekilde, sosyal donatı dengesi korunarak plan değişikliği yapılması Belediye Meclisimizin 07.02.2020 gün ve 58 sayılı kararı Değişiklik no: 2020-026 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-      ile;
 13. Hızırbey Mahallesi tapunun 306 ada, 18 nolu parsel civarında imar uygulaması yapılacak şekilde, sosyal donatı dengesi korunarak plan değişikliği yapılması Belediye Meclisimizin 07.02.2020 gün ve 59 sayılı kararı Değişiklik no: 2020-027 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-      ile;
 14. Bahçelievler Mahallesi tapunun Pirimehmet Mahallesi 348 ada, 289 nolu parsel civarında imar uygulaması yapılacak şekilde, sosyal donatı dengesi korunarak düzenlenme yapılması ve 1863 ada 280, 393 parseller ile 348 ada 459, 1370, 329 ve 348 ada 289 parsellerin bulunduğu alanın kuzey batısındaki yolun da adaya dahil edilmesi ve oluşacak parselde için E=1,50 ve 5 Kat olarak düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 07.02.2020 gün ve 60 sayılı kararı Değişiklik no: 2020-028 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-      ile;

 

3194 Sayılı İmar Kanunu 8. Maddesi b bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 33. Maddesi uyarınca 07.02.2020 tarihinde onanarak 16.03.2020 tarihinden itibaren bir ay süre ile ilan edilmek üzere imar ve şehircilik müdürlüğünde ve belediye internet sayfasında askıya çıkartılmıştır.

İLAN OLUNUR. 16.03.2020

 

Son 15 Haber

Haber Tarih
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN BERAT KANDİLİ MESAJI6.04.2020
Vatandaşın sağlığı için dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor6.04.2020
Korona Virüs salgınına karşı dezenfekte çalışmaları 4 koldan devam ediyor4.04.2020
Kaymakkapı Meydanı yeni yüzüyle Isparta’ya çok yakışacak4.04.2020
Asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor3.04.2020
Az sürede çok iş31.03.2020
Isparta Belediyesi şehrin dezenfekte edilmesinde taviz vermiyor31.03.2020
Isparta Belediyesi deforme olan yolların yenileme çalışmalarına devam ediliyor30.03.2020
Bu çalışma Isparta’ya çok yakışacak27.03.2020
111 Caddede deforme olan şerit iki saatte asfaltlandı27.03.2020
Yıllardır kapalı kalan çadırlar bakımdan geçirildi27.03.2020
Isparta Belediyesi şehirde girilmedik alan, dezenfekte edilmedik nokta bırakmıyor27.03.2020
ISMEK maske ve tulum üretimi yapıyor27.03.2020
Başkan Başdeğirmen, Korona Virüse karşı atılan adımları, yapılan çalışmaları açıkladı27.03.2020
Isparta Belediyesi gece-gündüz demeden en iyi hizmeti vermek için çalışıyor.26.03.2020
© 2020 Isparta Belediyesi
Isparta Belediyesi Hizmet Binası
Mimar Sinan Caddesi No:1
0246 211 6000