İmar Planı Değişikliği İlanı Mayıs 2019

  • haber-fotografi-isparta

Belediye meclisimizin 10.05.2019 ve 14.06.2019  tarihli toplantıları ile görüşülerek 3194 Sayılı İmar Kanunu 8. Maddesi (b) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 33. Maddesi uyarınca 7 maddeden ibaret imar planında değişiklik yapılan konular aşağıya çıkartılmıştır.

  1. Konya 2. İdare Mahkemesinin 2018/1541 Esas nolu 2019/398 sayılı kararı gereğince 09.06.2017 tarih ve 125 sayılı kararın iptal edilerek, 05.06.2015 tarih ve 153 sayılı karar ile onaylanmış haliyle E=1,00 ve Yençok=5 Kat olarak düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 10.05.2019 gün ve 104 sayılı kararı Değişiklik no: 2019-019 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-       ile;
  2. İlimiz Yazı Söğüt Köyü 37 ada, 55 parselin bulunduğu alanın, LPG depolama alanından çıkartılarak B.H.A. olarak düzenlenmesi ve besihane alanı 5743, 5745, 5747, 5748, 5749, 5750, 5751 adalarda ayrılmış sosyal donatı alanlarının besihane alanı olarak düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 10.05.2019 gün ve 105 sayılı kararı Değişiklik no: 2019-020 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-       ile;
  3. Mekke Eğitim Vakfının  Dere Mahallesi 261 ada, 79 nolu parselin konut alanından çıkartılarak E=1,20 ve 5 Kat olarak Sosyal Tesis Alanına ayrılması, buna karşılık olarak, ---daha önceden sosyal donatı alanı olarak ayrılmış belediyemiz mülkiyetinde bulunan 8547 ada 2 parsel, 2707 ada 17 parsel, 2594 ada 206 parsel, 2598 ada 13 parselin konut alanı olarak düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 10.05.2019 gün ve 112 sayılı kararı Değişiklik no: 2019-021 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-       ile;
  4. Gülistan Mahallesi 538 ada 25 parselin bulunduğu alanda 4 katlı yapı ruhsatlarının bulunması ve imar planında sehven yazılmış olan Blok Nizam 3 Kat damgasının düzeltilerek E=1,60 ve 4 Kat olarak düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 10.05.2019 gün ve 104 sayılı kararı Değişiklik no: 2019-022 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-       ile;
  5. Sehrimizden üniversitemiz doğu yerleşkesine alternatif yol açılması için belirlenen yolun imar planına işlenmesi Belediye Meclisimizin 10.05.2019 gün ve 113 sayılı kararı Değişiklik no: 2019-023 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-       ile;
  6. Çünür 246 -248 cadde ile 5321 - 5347 sokaklar arasında kalan ve hali hazırda bir kurumun tahsisinde olmayan resmi kurum alanının bulunduğu alanda 18. Madde uygulanması yapılacak şekilde imar planının revizyonu yapılması Belediye Meclisimizin 10.05.2019 gün ve 114 sayılı kararı Değişiklik no: 2019-024 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-       ile;
  7. Fatih Mahallesi tapunun Deregümü 5781 ada 15 parsel belediyemize ait olup yanında bulunan tapunun Deregümü 174 parsel ve 5674 adanın Otopark ve Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ve buna karşılık 5675 ada 4 parselin Ticari Alan olarak düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 14.06.2019 gün ve 142 sayılı kararı Değişiklik no: 2019-025 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-       ile;

3194 Sayılı İmar Kanunu 8. Maddesi b bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 33. Maddesi uyarınca 10.05.2019 ve 14.06.2019 tarihinde onanarak 20.06.2019 tarihinden itibaren bir ay süre ile ilan edilmek üzere imar ve şehircilik müdürlüğünde ve belediye internet sayfasında askıya çıkartılmıştır.

İLAN OLUNUR. 20.06.2019

Son 15 Haber

Haber Tarih
‘Doğa bizim geleceğimiz’ dediler, temiz çevre için belediye ile el ele yürüdüler22.07.2019 09:31:03
ISTEM’de acı reçete ortaya çıktı19.07.2019 17:23:33
Bangladeş Başkonsolosu Mohammad Monirul İslam, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e nezaket ziyaretinde bulundu. 19.07.2019 16:18:15
Isparta’nın özlediği tablo 19.07.2019 16:08:04
‘Temiz Çevre İçin Belediye Halk El Ele Yürüyoruz’18.07.2019 17:09:01
Sizler bizim turizm elçimizsiniz17.07.2019 17:13:59
Muhtarlar tek çatı altında buluştu17.07.2019 09:03:19
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ KONUŞMASI16.07.2019 15:11:19
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MESAJI15.07.2019 12:11:36
Muhtar Büyükleblebi’den doğalgaz teşekkürü 12.07.2019 09:24:37
Biz bir ekibiz12.07.2019 08:51:04
Isparta-Burdur aynı kaderi paylaşan iki ildir10.07.2019 14:52:53
BASIN AÇIKLAMASI10.07.2019 13:44:51
Başkan Başdeğirmen’den çözüm odaklı çalışma8.07.2019 17:21:37
Yıllardır devam eden sorun Başkan Başdeğirmen’le çözüme kavuştu8.07.2019 17:18:33
© 2019 Isparta Belediyesi
Isparta Belediyesi Hizmet Binası
Mimar Sinan Caddesi No:1
0246 211 6000
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ