İmar Planı Değişikliği İlanı

 • haber-fotografi-isparta

İ L A N

 

Belediye meclisimizin 11.03.2016 tarihli  toplantıları ile görüşülerek 3194 Sayılı İmar Kanunu 8. Maddesi b bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 33. Maddesi uyarınca 15 maddeden ibaret imar planında değişiklik yapılan konular aşağıya çıkartılmıştır.

 1. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 2016 yatırım programında olan Çünür Mahallesinde Belediyemizce belirlenen 4 adet trafo yerinin  İmar Planına İşlenmesi, bedeli karşılığı satışının yapılması veya kiralanması veya kira karşılığı enerji bedelinin karşılığında alınması koşuluyla düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 11.03.2016 gün ve  51 sayılı kararı Değişiklik no: 2016-017 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-111 ile;
 2. Pürlü otomotivin mülkiyetinde bulunan Davraz Mahallesi tapunun karaağaç 3049 ada, 3 nolu parselin bulunduğu adada köşe kırmasının azaltılarak düzenleme yapılması Belediye Meclisimizin 11.03.2016 gün ve  52 sayılı kararı Değişiklik no: 2016-018 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-113 ile;
 3. Pirimehmet Mahallesi 1730 ve 1731 sokaklar arasında bulunan katlı otopark alanının 805 nolu parsel cephesinde proje uygulamasına düzen sağlanması için köşedeki kırmanın düzeltilmesi Belediye Meclisimizin 11.03.2016 gün ve  55 sayılı kararı Değişiklik no: 2016-019 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-114 ile;
 4. Süleyman YEYEN, Binnur ÖCAL ve Hatice ŞİMŞEK’in mülkiyetlerinde bulunan Çünür Mahallesi 277 cadde cephesinde bütün Ticari Alanlarda yapılaşma koşulları Ayrık Nizam 5 Kat 0,3/1,50 olan alanların plan bütünlüğü açısından yoğunluk artırılmadan E=1,50 ve Yençok=serbest olarak düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 11.03.2016 gün ve  58 sayılı kararı Değişiklik no: 2016-020 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-115 ile;
 5. Belediye meclisimizce içkili bölge olarak belirlenen İstiklal 2. Kısım Sanayi Mahallesi 8318 adanın, ruhsatlandırma sorun olmaması için, İmar Planında Kamyon Garajı olan ibarenin kaldırılması ve  Ticari Alan olarak düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 11.03.2016 gün ve  59 sayılı kararı Değişiklik no: 2016-021 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-116 ile;
 6. Sedrettin GÖZEL’in taahhüdü altında bulunan  Ayazmana Mahallesi 1321 ada 2,3 ve 4 nolu parsellerin Ayrık Nizam 3 Kat 0,30/0,90 olan yapılaşma koşullarının ada bütününde E=1,60 ve Yençok=serbest olarak düzenlenmesi artan yoğunluğa karşılık Vatan mahallesi 3654 ada, 261 parselin(eski 90 ada 176 parselin) Sosyal Donatı Alanı olarak düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 11.03.2016 gün ve  61 sayılı kararı Değişiklik no: 2016-022 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-117 ile;
 7. Emine BULGURCU,  Hasan AKSU’ve Mahmut oğulları Petrol Ltd Şti adına Abdullah ERGİN’in mülkiyetlerinde bulunan Çünür Mahallesi 8365 ada 1,2,3 nolu parsellerde E=1,00 ve hmax=serbest olan yapılaşma koşullarının E=1,50 ve Yençok=serbest olarak düzenlenmesi ve artan yoğunluğa karşılık 5762 ada 1 parselin Sosyal Donatı Alanına alınması ve Çünür Otogar Alanında bulunan 134 ada 4,53,63,64,42,52 ve 57 parsellerdeki hisselerinin toplam 8101 m2 sinin belediyeye bedelsiz terk edilmesi koşuluyla düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 11.03.2016 gün ve  62 sayılı kararı Değişiklik no: 2016-023 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-118 ile;
 8. Isparta idare mahkemesinin 2015/626ve 2015/648 esas ile 2016/127 2016/141 nolu kararı gereğince 09.01.2015 tarih ve 23 sayılı belediye meclis kararının iptal edilerek plan değişikliği öncesi haliyle Park ve Oyun Alanı olarak düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 11.03.2016 gün ve  63 sayılı kararı Değişiklik no: 2016-024 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-119 ile;
 9. Süleyman KABALAK’ın Modernevler Mahallesi tapunun İstiklal 2. Kısım 961 ada 9 nolu parselde fırın yapılabilmesi için Ticari Alan olarak düzenlenmesi Meclisimizin 11.03.2016 gün ve  64 sayılı kararı Değişiklik no: 2016-025 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-120 ile;
 10. Hüseyin ÖZTÜRK’ün Çünür Mahallesi 8352 ada, 2,3,4 nolu parseller 2657,14 m2 E=160 hmax= serbest 10,11,12 ve 13 nolu parseller 2090,42 m2 0,30/0,60 2 kat yapılaşma hakkı bulunmaktadır. Parsellerinin birleştirilerek yoğunluk artışı olmadan E=1,15 ve Yençok=serbest olarak düzenlenmesi Meclisimizin 11.03.2016 gün ve  65 sayılı kararı Değişiklik no: 2016-026 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-121 ile;
 11. Saadet KÖSEN vs’nin Emre Mahallesi 2206 ada 7 parsel Ayrık Nizam 3 Kat 0,40/1,20 ve 8 parsel Ayrık Nizam 4 Kat 0,40/1,60 olan yapılaşma koşullarının 171 ada 86 parseldeki hisselerinin belediyeye bedelsiz terk edilmesi koşuluyla E=1,45 ve Yençok=18,50 olarak düzenlenmesi Meclisimizin 11.03.2016 gün ve  66 sayılı kararı Değişiklik no: 2016-027 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-122 ile;
 12. Ramazan ASLAN, Melek YEŞİLYURT ve Uğur ÖZKARTAL’ın mülkiyetlerinde bulunan Ayazmana Mahallesi 527 adanın zayiatının fazla olması nedeniyle adanın kuzeyinde 235 cadde cephesinde bulunan yeşil bandın ve cep otoparkın adaya katılarak düzenlenmesi Meclisimizin 11.03.2016 gün ve  67 sayılı kararı Değişiklik no: 2016-028 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-123 ile;
 13. Ali ERYILMAZ’ın Vatan Mahallesi 3590 ada 5 nolu parselde Ayrık Nizam 0,30/0,90 3 Kat olan yapılaşma koşullarının E=1,80 ve 6 Kat olarak düzenlenmesi artan yoğunluğa karşılık 3636 ada 4 nolu parselin sosyal donatı alanına alınması ve Çünür Otogar Alanında bulunan 134 ada 53,63,64 parsellerdeki toplam 3695 m2’nin belediye bedelsiz terk edilmesi koşuluyla düzenlenmesi Meclisimizin 11.03.2016 gün ve  69 sayılı kararı Değişiklik no: 2016-029 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-124 ile;
 14. İl Müftülüğünün Ayazmana Mahallesi Yıldızhan Camii yanı mülkiyeti hazineye ait 3840 ada 2 parselin Belediye Hizmet Alanından çıkartılarak Dini Tesis Alanı olarak düzenlenmesi Meclisimizin 11.03.2016 gün ve  72 sayılı kararı Değişiklik no: 2016-030 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-125 ile;
 15. Emine YILDIZ’ vs.nin Fatih Mahallesi 5109 ada genelinde Ayrık Nizam 2 Kat olan yapılaşma koşullarının E=1,20 ve Yençok=18,50 olarak düzenlenmesi artan yoğunluğa karşılık 5642 ada 6 parselin Sosyal Donatı Alanı olarak düzenlenmesi ve Çünür Otogar Alanı 134 ada 27 parselde 828 m2 hissesinin belediyeye bedelsiz devredilmesi koşuluyla düzenlenmesi Meclisimizin 11.03.2016 gün ve  74 sayılı kararı Değişiklik no: 2016-030 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı PİN:UİP-4252-126 ile;

 

3194 Sayılı İmar Kanunu 8. Maddesi b bendi  ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 33. Maddesi uyarınca 11.03.2016 tarihinde onanarak 13.05.2016 tarihinden itibaren bir ay süre ile ilan edilmek üzere imar ve şehircilik müdürlüğünde ve belediye internet sayfasında askıya çıkartılmıştır.

 

İLAN OLUNUR. 13.05.2016

Son 15 Haber

Haber Tarih
Mahallemizin bakkal amcasını kaybetmeyelim14.12.2018 22:53:43
Çok çalışacağız ve hep birlikte kazanacağız13.12.2018 17:38:38
Başkan Günaydın’dan Gül Küçük Sanayi Sitesine doğalgaz müjdesi13.12.2018 17:37:24
Bu gezilerle kültürümüzü daha iyi öğreniyoruz12.12.2018 16:10:35
Şehrimizin gelişimi noktasında çalışmalarımız zincirleme devam ediyor12.12.2018 16:09:34
“Bir belediye başkanı halkını bilmeli”12.12.2018 16:08:24
Isparta Belediyesi olarak şehrimizin sigortası olmaya devam edeceğiz12.12.2018 16:06:23
Unutulmadığımızı anladık 11.12.2018 14:52:58
Isparta Belediyesi 10 yıldır pazar tezgahı ücretlerine zam yapmadı10.12.2018 10:21:03
Esnafımız, Başkan olarak hizmet etmenin zevkini, hoşgörülü bakışlarıyla bir kez daha hissettirdiler09.12.2018 13:57:10
Isparta Belediyesi her parka internete ücretsiz erişim sistemi kuruyor08.12.2018 16:36:51
Gençler davet etti, Başkan Günaydın kırmadı “İlimle, bilimle uğraşan kim varsa ben onları ziyaret ederim”08.12.2018 16:35:11
Isparta’mız her alanda dünya şehri olacak07.12.2018 17:05:42
Öğrencilerimiz bizim istikbalimiz07.12.2018 10:21:56
Tarihi Kunduracılar Sitesi 2. İndirim Günleri başlıyor06.12.2018 17:50:20
© 2017 Isparta Belediyesi
Isparta Belediyesi Hizmet Binası
Mimar Sinan Caddesi No:1
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ