Mayıs 2015 Meclis Karar Özeti

  • haber-fotografi-isparta

   ISPARTA BELEDİYESİ  2015 YILI  MAYIS  AYI OLAĞAN  MECLİS KARARLARI  ÖZETLERİ

 

 

KARARIN

TARİH VE   SAYISI

                                          KARAR ÖZETİ

08.05.2015-114

Cadde Sokak ve Parklara isim verilmesinin görüşülmesi.

MADDE 1- Hasan AYDOS, Özer GÜL ve Muzaffer ÇİÇEK’in 1974 doğumlu şehit Yüzbaşı Barış YURTSEVEN'in isminin 113 cadde ve 229 caddeye sehven 2 kez verilmiştir. Şehidin isminin buralardan kaldırılarak Mehmet Tönge Mahallesinde bulunan büyük parka verilmesi teklifleri.

AÇIKLAMASI: Şehit Yüzbaşı Barış YURTSEVEN isminin sehven Pirimehmet Mahallesinde 113.caddeye ve Mehmet Tönge Mahallesinde 229. caddeye verilmiş olduğu görülmüştür. Bunun düzeltilmesi ve Mehmet Tönge Mahallesi sakinlerinin talepleri doğrultusunda 113 ve 229. caddelere verilen isimlerinin karışıklık yaratmaması için iptal edilmesi, Şehidimizin İsminin yaşatılması için Mehmet Tönge Mahallesi 226, 227 cadde ve 4804 sokak ile çevrili imar planında spor alanı olarak görülen alana Şehit Yüzbaşı Barış YURTSEVEN Park ve Spor alanı isminin verilmesi uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

 

08.05.2015-115

Cadde Sokak ve Parklara isim verilmesinin görüşülmesi.

MADDE 2-Vatan Mahallesi Muhtarı Nazan DENİZER’in mahallelerinin kuruluş ile Karakavak ve Fatih Kur'an Kursu yapımında ve mahallenin gelişiminde çalışan ebediyete intikal etmiş Bekir ÇELİK’in 4100 sokağa, Ramazan DOĞAN’ın 4107 sokağa, Hüseyin TOP’un isminin 4137 sokağa verilmesi teklifi.

AÇIKLAMASI: İsimlerinin verilmesi talep edilen şahıslar hakkında fazla bir bilginin olmaması nedeniyle bilgi toplanması amacı ile konunun ileride yapılacak olan meclis toplantılarına bırakılması uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

 

08.05.2015-116

Cadde Sokak ve Parklara isim verilmesinin görüşülmesi.

MADDE 3-Belediye Meclisi Ak Parti Grubunun, 31 Mart 2015 tarihinde Şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim KİRAZ’ın isminin Fatih Mahallesi 201 caddeye verilmesi teklifi.

AÇIKLAMASI: Görevi başında hain bir pusuyla ülkemizin bekasına ve refahına kast eden, yasa dışı bir örgüt tarafından hunharca şehit edilen ve şehit olmasıyla bütün Türkiye'yi üzüntüye gark eden, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün ve adaletin bir sembolü olarak Türkiye'ye mal olmuş, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim KİRAZ’ın isminin sadece bir caddeye sıkıştırılmak yerine daha büyük ve daha geniş bir alanda isminin yaşatılmasının daha uygun olacağı ve bu alanın belirlenmesi için konunun ileride yapılacak olan meclis toplantılarına bırakılması uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

 

08.05.2015-117

İmar Planı değişikliklerine yapılan itirazların görüşülmesi.

MADDE 1-Belediye Meclisimizin 09.01.2015 tarih ve 14 sayılı kararı gereği Hisar Mahallesinde meydan ve park düzenlemesi kararı ile yapılan değişikliğe 53 adet dilekçe ile yapılan itirazın görüşülmesi.

AÇIKLAMASI: Düzenleme yapılan alanın düzenleme öncesi 68.981 m2 konut alanı ve 1,2 emsalden 82.777,2 m2 inşaat yapılabilirken düzenleme sonrası 57.542 m2 lik bölümü konut alanı olarak düzenlenmiş ve 1,5 emsal verilmiş olup 86.313 m2 konut yapılabilmektedir ve 3.535,8 m2 lik inşaat artışı vardır, bunun yanında düzenleme öncesinde alanda hiç park ve yeşil alan bulunmazken daha yaşanabilir bir alan oluşturmak amacı ile yaklaşık 12.000 m2 alan park ve yeşil alan olarak planlanmıştır. Bu nedenle yapılan itirazlar uygun bulunmamıştır.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

 

08.05.2015-118

İmar Planı değişikliklerine yapılan itirazların görüşülmesi.

MADDE 2-Can Doğan Turizm Gıda İnşaat San. Tic. Ltd. Şti nin ve Milli Emlak Müdürlüğünün Hisar ve İskender Mahalleleri 106,144 ve 150 caddelerle çevrili alanın park alanına ilişkin 09.01.2015 tarih ve 23 sayılı karara itirazlarının görüşülmesi.

AÇIKLAMASI: Belirtilen alanın 1988 ve 2006 tarihli revizyon imar planlarında park alanı olarak planlandığı ancak, bu alanın işletmeciğini yapan tarafından İmar Komisyonu Başkanı iken, Şubat 2012 tarihinde yapılmış olması nedeniyle taraflı olduğu, yapılan yanlışın düzeltilmesi amacı ile belirtilen alanın park alanı olarak düzenlenmesi ile Çayboyunun devamı ve şehitler parkına bütünlük sağlaması amacıyla, ayrıca Antalya istikametinden şehrimize gelenlerin prestijli bir park ile karşılanması hedeflenmiş hem de kamu elinde olan alanın halkın kullanımına yasaksız ve de ücretsiz olarak kullanması sağlanması amaçlanmış ve Belediye Meclisimizce 09.01.2015 tarih ve 23 sayılı karar alınmıştır. Bu nedenle yapılmış olan itirazlar şehircilik ilkeleri ve kamu yararı gözetilerek uygun bulunmamıştır.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

 

08.05.2015-119

İmar Planı değişikliklerine yapılan itirazların görüşülmesi.

MADDE 3- Milli Emlak Müdürlüğünün Kartaş Hazır Beton ve Yapı Elamanları Şti’nin mülkiyetinde bulunan 4110, 4124 ve 4130 nolu parsellerin mevzi imar planı yapılmasına ilişkin 09.01.2015 tarih ve 24 sayılı karara hazine adına kayıtlı bulunan 4893 ve 4897 parsellerden yol olarak planlama yapıldığından parsellerinin de kentsel dönüşüm tesisi alanına alınması veya onaylanan planın iptal edilmesi itirazının görüşülmesi.

AÇIKLAMASI: Belirtilen parsellerin ulaşımının sağlanması amacı ile belirlenen yolun parselin onda birini ancak kapsadığı ve parsellerin aynı firmaca maden kanunu gereği taş ocağı olarak işletilmekte olduğu görülerek, maden alımının tamamlanmasından sonra belirtilen parseller ve civarında yeniden bir planlamanın yapılmasının uygun olacağı görülerek itiraz uygun bulunmamıştır.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

 

08.05.2015-120

MADDE 1- Tasfiye halinde olan Ayazma Uydu Kent Konut Yapı Kooperatifinin 3706 ada 3 parselde bulunan binalarına iskân alabilmek için parsellerinin 4463-4459 ve 4440 sokak cephesi yapı yaklaşma sınırlarının 5m. den 3,5 m ye indirilmesi teklifleri.

AÇIKLAMASI: Komisyonumuzca yapılan incelemeler sonucunda konunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesi uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

 

08.05.2015-121

MADDE 2- Ahmet Hasan ve Zekiye KAÇAR'ın mülkiyetlerinde bulunan Çünür 3074 ada 2 nolu parsel konut 15 nolu parsel ise Ticari alanda kalmakta olup fonksiyon farklılığından dolayı birleştirilemediğinden 3074 ada 2 nolu parsellerinin de Ticari alana alınması teklifi.

AÇIKLAMASI: Çünür 3074 ada 2 nolu parsel Ticari Alana dahil edildiğinde mevcutta bulunan E=1,00 yapılaşma koşulları E=1,50 olarak artacağı için Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi 5. Fıkrası a bendine göre, artan yoğunluğa karşılık gerekli sosyal donatı alanı ayrılmadığından, komisyonumuzca uygun bulunmamıştır.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

 

08.05.2015-122

MADDE 3- Burak BENSON‘un 08.08.2014 tarih ve 177 sayılı karar ile Biolandes Gül Sanayi Ticaret A.Ş.nin Lağus 2715 ve 2716 nolu parsellerinin bir kısmı uygulama imar planı içerisinde bir kısmı ise plan dışında olması nedeniyle tamamının plan içine alınması ayrıca plan içerisinde kalan kısımdan tesisi bölerek konulmuş olan imar yolunun kaldırılması yönünde 05.12.2014 tarih ve 282 sayılı karar gereği kurum görüşleri tamamlanan planlamaya esas jeolojik raporu onaylanan alan için hazırlanan imar planının görüşülerek onanması teklifi.

AÇIKLAMASI: Biolandes Gül Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 08.08.2014 tarih ve 177 sayılı Belediye Meclis kararıyla, ilgili kurum görüşleri alınarak mevcut planda bulunan alanla uyumlu, E=0,75 ve hmax=serbest olarak hazırlanan planların onanması hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının onanması komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

 

08.05.2015-123

MADDE 4- Belediyemizce yapılmış olan Prf. Dr. Turan YAZGAN Etnografya Müzesine çay kenarında 5-6 m yükseklikte altının yeşil alan olarak düzenlenmesi kaydı ile 2310 sokak istikametinde ilave yapılması teklifi.

AÇIKLAMASI: Milli tarihimizi ve kültürümüzü anlatan Halı, Kilim ve Objelerin tamamının sergilenmesine, şehrimizin gelişimine, Turizme katkı sağlayacağı düşünülen 5-6 mt sütunlar üzerinde ve altının yeşil alan olarak düzenlenmesi düşünülen, mevcut Prf. Dr. Turan YAZGAN Etnografya Müzesinin batısında, çayın her iki tarafında kalan alanın Sosyal-Kültürel Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ve değişikliklerin 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planlarına işlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy çokluğuyla kabul edildi.

 

08.05.2015-124

MADDE 5- Mustafa ARDAL’ın Keçeci Mahallesi 2347 ada, halihazır da blok nizam 3 kat yapılaşma kararının yoğunluk artırılmadan E= 1,2 ve 4 kat olarak değişiklik yapılması teklifi.

AÇIKLAMASI: Kat yüksekliği talep edilen parselin yakınında ve karşısında tescilli bacaların olması ve ayrıca Prf. Dr. Turan YAZGAN Etnografya Müzesinin burada yer alması sebebiyle, teklif uygun bulunmamıştır.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

 

08.05.2015-125

MADDE 6- SS Davraz Kent Yaşam Konut Yapı Kooperatifinin mülkiyetinde bulunan Vatan Mahallesi tapunun Gülcü 3813 ada 15 ( eski 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12 ve 13 ) parselinde 0,30/0,90 3 kat yapılaşma hakkı vardır. Adanın diğer 14 nolu parselinde E=1,00 ve hmax= serbest kararı bulunmakta olup parsellerine de E=1,00 ve hmax=serbest yapılaşma kararının verilmesi artan yoğunluğa karşılık 8553 ada 4 ve 3687 ada 65 nolu parsellerin sosyal donatı alanı olarak ayrılması teklifi.

AÇIKLAMASI: Vatan Mahallesi 3813 ada 15 nolu parselin 0,30/0,90 3 kat olan yapılaşma koşullarının E=1,00 ve hmax=serbest olarak düzenlenmesi artan yoğunluğa karşılık, 8553 ada 4 nolu parselin sosyal donatı alanına alınması, 3687 ada 65 nolu parselin arsa olarak devrinin yapılması ve değişikliklerin 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planlarına işlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

 

08.05.2015-126

MADDE 7- Sait, Mustafa ve Hilmi ÖZDOĞANCI’nın mülkiyetlerinde bulunan Davraz Mahallesi tapunun Karaağaç 3457 ada 2 ve 3 parsellerine düzgün inşaat yapılamaması nedeniyle imar adasının düzgün olarak uzatılarak parselleri önündeki alanın konut alanına alınması teklifi.

AÇIKLAMASI: Davraz Mahallesi 3457 adanın kuzey cephesinde cep olarak bırakılan alanın adaya dahil edilerek daha düzgün yapılaşmaların sağlanabilmesi ve değişikliklerin 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planlarına işlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

 

08.05.2015-127

MADDE 8- Halife Sultan Mezarlığının tamamının 1/5000 ve 1/1000 imar planına mezarlık alanı olarak işlenmesi teklifi.

AÇIKLAMASI: Halife Sultan Mezarlığının mevcutta defin yapılmış alanların bulunduğu bölgenin plan dışında kalması nedeniyle revizyon öncesi şekliyle DSİ. kanalına kadar olan kısmının mezarlık alanına dahil edilmesi ve değişikliklerin 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planlarına işlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

 

08.05.2015-128

MADDE 9- Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 30.03.2015 tarih ve 3587 sayılı kararı gereği Kepeci Mahallesi 69 ada 18,145 ve 149 parsellerde bulunan 19-a ,19-b, 53 ve 54 envanter nolu parseller için belirlenen koruma sınırının kurul kararı gereğince imar planına işlenmesi.

AÇIKLAMASI: Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 30.03.2015 tarih ve 3587 sayılı kararı gereği Kepeci Mahallesi 69 ada, 18,145 ve 149 parsellerde bulunan 19-a, 19-b, 53 ve 54 envanter nolu parseller için belirlenen koruma sınırlarının ilgili karar gereğince imar planına işlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

 

08.05.2015-129

MADDE 10- İbrahim, Ömer BAŞTOK ve Nazan BAŞTOK KESKİN’in mülkiyetlerinde bulunan İstiklal 1075 ada 3 parsel ile güney batısında bulunan 7 m. lik yolun yerinde açık olmaması üzerinde binalarında olması nedeniyle Akaryakıt İstasyonu alanına dahil edilmesi teklifi.

AÇIKLAMASI: Komisyonumuzca yapılan incelemeler sonucunda konunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesi uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

 

08.05.2015-130

MADDE 11- Şakir ESENKAYA’nın mülkiyetinde bulunan Fatih Mahallesi tapunun Deregümü 30L -1b pafta 5675 ada, 6 parsel imar planında sosyal tesis (özel yurt ) alanından çıkartılarak ticaret + konut veya konut alanı olarak plan değişikliği yapılması teklifi.

AÇIKLAMASI: Komisyonumuzca yapılan incelemeler sonucunda konunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesi uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

 

08.05.2015-131

MADDE 12-Isparta İl ve Belediyeleri Yurt Yaptırma Birliği Başkanı Fahrettin GÖZGÜN’ün mülkiyetlerinde bulunan Zafer Mahallesi 5014 ada, 5580 ada, 5581 ada ve 5582 adalar imar planında ayrık nizam 2 kat konut alanında kalmaktadır. 4970-4972 ve 4974 sokakların kapatılarak, alanın tamamının sosyal tesisi yurt alanına alınması ve E= 5 hmax= serbest yapılaşma şartlarının verilmesi teklifi.

AÇIKLAMASI: Zafer Mahallesi 5014, 5580, 5581 ve 5582 adaların Ayrık Nizam 2 kat yapılaşma koşullarının, mevcutta bulunan Kız Yurdunun E=1,00 yapılaşma koşullarında olması göz önünde bulundurularak teşvik edici olması nedeniyle 5014, 5580, 5581 ve 5582 adaların arasında kalan yollarda dahil edilerek tamamının Sosyal Tesis Yurt Alanı, E=1,50 ve hmax=15,50 olarak düzenlenmesi ve değişikliklerin 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planlarına işlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

 

08.05.2015-132

MADDE 13- Işıkkent Mahallesi Merkez Camii Yaptırma Yaşatma Derneği Başkanı Halil ELİTOK’un Işıkkent Mahallesi 255 ve 257 cadde üzerinde pazar kurulması nedeniyle ve Camilere uzak olması nedeniyle bu civarda bir Camii alanının ayrılması teklifi.

AÇIKLAMASI: Komisyonumuzca yapılan incelemeler sonucundan konunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesi uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyonda geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

 

08.05.2015-133

MADDE 14-Esat BOLAT’ın mülkiyetinde bulunan Çünür 8275 ada 7 nolu parselinin konut dışı kentsel çalışma alanından çıkartılarak %20 ticari %80 konut olarak plan değişikliği yapılması teklifi.

AÇIKLAMASI: Çünür 8275 ada 7 nolu parsel mevcutta Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve E=0,75 ve hmax=serbest yapılaşma koşullarının Ticaret+Konut olarak düzenlenmesi halinde Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. madde 5. fıkrası a bendine göre %80’lik konut kısmı için ayrılması gerekli sosyal donatı alanı belirtilmediğinden komisyonumuzca uygun bulunmamıştır.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

 

08.05.2015-134

MADDE 15- Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün Mehmet Tönge Mahallesi tapunun Kayı 3326 nolu parsellerinin revizyon öncesi şekli ile parsel sınırlarına kadar Sağlık Tesisi (Spastik Özürlü Çocuklar Alanı) olarak düzeltilmesi teklifi.

AÇIKLAMASI:Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün Mehmet Tönge Mahallesi tapunun Kayı 3326 nolu parsel sınırlarına kadar revizyon öncesi şekliyle plana işlenmesi ve değişikliklerin 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planlarına işlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

 

08.05.2015-135

2014 mali yılı Kesin Hesap Cetvellerinin görüşülmesi.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde 16 kabul, 12 red oyu kullanılarak oy çokluğuyla kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

Son 15 Haber

Haber Tarih
RAMAZAN BAYRAMI MESAJI22.05.2020
Otoparklar cuma günü saat 23.00 itibariye kapanacak21.05.2020
Camilerde temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor21.05.2020
65 yaş üstü vatandaşa evde hizmet21.05.2020
Gereken hassasiyeti göstermek hepimizin boynunun borcudur21.05.2020
O cadde asfaltlanıyor21.05.2020
BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI MESAJI18.05.2020
BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN KADİR GECESİ MESAJI18.05.2020
Yeni bulvar trafik yükünü hafifletecek15.05.2020
işitme engelliler için ağız bölümü şeffaf yıkanabilir maske üretti14.05.2020
Başkan Başdeğirmen: Rehavete kapılmak yok14.05.2020
Başdeğirmen çifti hemşireleri unutmadı13.05.2020
Halk sağlığı adına dezenfekte çalışmaları devam ediyor12.05.2020
Tren Garı altında açılan 20’lik yolda asfalt çalışması başladı12.05.2020
Sosyal konut sayısı kısa sürede 2500’e ulaşacak12.05.2020
© 2020 Isparta Belediyesi
Isparta Belediyesi Hizmet Binası
Kutlubey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:1
0246 211 6000